สุขภาพและการแพทย์ : HEALTH AND WELL-BEING
ส่งเสริมสวัสดิภาพและสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย ทั้งโครงการและกิจกรรมต่างๆ ครอบคลุมประเด็นด้านสุขภาพและสวัสดิภาพที่สำคัญ

โกลบอลเฮ้าส์ สาขาพยัคฆภูมิพิสัย ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

Continue Reading โกลบอลเฮ้าส์ สาขาพยัคฆภูมิพิสัย ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

โกลบอลเฮ้าส์ ร่วมกับ มูลนิธิเอสซีจี สนับสนุนเตียงสนามสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 โรงพยาบาลสนามจังหวัดร้อยเอ็ด 128 เตียง

Continue Reading โกลบอลเฮ้าส์ ร่วมกับ มูลนิธิเอสซีจี สนับสนุนเตียงสนามสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 โรงพยาบาลสนามจังหวัดร้อยเอ็ด 128 เตียง

โกลบอลเฮ้าส์ สาขาพิษณุโลก มอบน้ำดื่มจำนวน 600 ขวด ให้กับ โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก

Continue Reading โกลบอลเฮ้าส์ สาขาพิษณุโลก มอบน้ำดื่มจำนวน 600 ขวด ให้กับ โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก

โกลบอลเฮ้าส์ สาขากบินทร์บุรี มอบเงินสมทบทุนเพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ 100,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลกบินทร์บุรี

Continue Reading โกลบอลเฮ้าส์ สาขากบินทร์บุรี มอบเงินสมทบทุนเพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ 100,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลกบินทร์บุรี

สิ้นสุดเนื้อหา

ไม่มีหน้าให้โหลด