ประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรม : LOCAL CULTURES
สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมที่ธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดจนปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีในการให้การอุปถัมภ์กิจกรรมทางศาสนาอย่างสม่ำเสมอ

โกลบอลเฮ้าส์ สาขาราชบุรี สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้กับ วัดโขลงสุวรรณคีรี ต.คูบัว อ.เมือง จ.ราชบุรี มูลค่ากว่า 199,999 บาท

Continue Reading โกลบอลเฮ้าส์ สาขาราชบุรี สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้กับ วัดโขลงสุวรรณคีรี ต.คูบัว อ.เมือง จ.ราชบุรี มูลค่ากว่า 199,999 บาท

โกลบอลเฮ้าส์ สาขาร้อยเอ็ด บริจาคสินค้าเพื่อใช้ในงานธำนุบำรุง ให้กับวัดท่าสะแบง ต.มะบ้า อ.ทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด

Continue Reading โกลบอลเฮ้าส์ สาขาร้อยเอ็ด บริจาคสินค้าเพื่อใช้ในงานธำนุบำรุง ให้กับวัดท่าสะแบง ต.มะบ้า อ.ทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด

โกลบอลเฮ้าส์ สาขาระยอง สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ให้กับวัดชะวึก ต.นาตาขวัญ อ.เมือง จ.ระยอง

Continue Reading โกลบอลเฮ้าส์ สาขาระยอง สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ให้กับวัดชะวึก ต.นาตาขวัญ อ.เมือง จ.ระยอง

โกลบอลเฮ้าส์ สาขาร้อยเอ็ด มอบถังน้ำเพื่อบรรจุและกักเก็บน้ำให้กับวัดท่าสะแบง มูลค่า 27,950 บาท

Continue Reading โกลบอลเฮ้าส์ สาขาร้อยเอ็ด มอบถังน้ำเพื่อบรรจุและกักเก็บน้ำให้กับวัดท่าสะแบง มูลค่า 27,950 บาท

โกลบอลเฮ้าส์ สาขาร้อยเอ็ด มอบน้ำดื่มสนับสนุนการจัดงาน “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด”

Continue Reading โกลบอลเฮ้าส์ สาขาร้อยเอ็ด มอบน้ำดื่มสนับสนุนการจัดงาน “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด”

โกลบอลเฮ้าส์ สาขาร้อยเอ็ด สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้กับวัดผันทนาราม มูลค่ามูลค่า 346,348 บาท

Continue Reading โกลบอลเฮ้าส์ สาขาร้อยเอ็ด สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้กับวัดผันทนาราม มูลค่ามูลค่า 346,348 บาท

สิ้นสุดเนื้อหา

ไม่มีหน้าให้โหลด