ประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรม : LOCAL CULTURES
สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมที่ธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดจนปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีในการให้การอุปถัมภ์กิจกรรมทางศาสนาอย่างสม่ำเสมอ

Read more about the article โกลบอลเฮ้าส์ สุราษฎร์ธานี สนับสนุนน้ำดื่มลามายอน ณ วัดนันทาราม
โกลบอลเฮ้าส์ สุราษฎร์ธานี สนับสนุนน้ำดื่มลามายอน ณ วัดนันทาราม

โกลบอลเฮ้าส์ สุราษฎร์ธานี สนับสนุนน้ำดื่มลามายอน ณ วัดนันทาราม

Continue Readingโกลบอลเฮ้าส์ สุราษฎร์ธานี สนับสนุนน้ำดื่มลามายอน ณ วัดนันทาราม
Read more about the article โกลบอลเฮ้าส์ หนองคาย ถวายอุปกรณ์ก่อสร้างให้วัดเวฬุวัน    บ้านหมากหุ่ง
โกลบอลเฮ้าส์ หนองคาย ถวายอุปกรณ์ก่อสร้างให้วัดเวฬุวัน บ้านหมากหุ่ง

โกลบอลเฮ้าส์ หนองคาย ถวายอุปกรณ์ก่อสร้างให้วัดเวฬุวัน บ้านหมากหุ่ง

Continue Readingโกลบอลเฮ้าส์ หนองคาย ถวายอุปกรณ์ก่อสร้างให้วัดเวฬุวัน บ้านหมากหุ่ง
Read more about the article โกลบอลเฮ้าส์ กุฉินารายณ์ ถวายต้นเงินให้กับวัดป่ากุฉิธรรมาวาส
โกลบอลเฮ้าส์ กุฉินารายณ์ ถวายต้นเงินให้กับวัดป่ากุฉิธรรมาวาส

โกลบอลเฮ้าส์ กุฉินารายณ์ ถวายต้นเงินให้กับวัดป่ากุฉิธรรมาวาส

Continue Readingโกลบอลเฮ้าส์ กุฉินารายณ์ ถวายต้นเงินให้กับวัดป่ากุฉิธรรมาวาส
Read more about the article โกลบอลเฮ้าส์ ชัยนาท สนับสนุนขนมและเครื่องดื่ม ณ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม (วัดทุ่งแก้ว)
โกลบอลเฮ้าส์ ชัยนาท สนับสนุนขนมและเครื่องดื่ม ณ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม (วัดทุ่งแก้ว)

โกลบอลเฮ้าส์ ชัยนาท สนับสนุนขนมและเครื่องดื่ม ณ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม (วัดทุ่งแก้ว)

Continue Readingโกลบอลเฮ้าส์ ชัยนาท สนับสนุนขนมและเครื่องดื่ม ณ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม (วัดทุ่งแก้ว)
Read more about the article โกลบอลเฮ้าส์ หนองคาย ถวายอุปกรณ์ก่อสร้างให้แก่วัดเทพโพธิ์นาคำ
โกลบอลเฮ้าส์ หนองคาย ถวายอุปกรณ์ก่อสร้างให้แก่วัดเทพโพธิ์นาคำ

โกลบอลเฮ้าส์ หนองคาย ถวายอุปกรณ์ก่อสร้างให้แก่วัดเทพโพธิ์นาคำ

Continue Readingโกลบอลเฮ้าส์ หนองคาย ถวายอุปกรณ์ก่อสร้างให้แก่วัดเทพโพธิ์นาคำ
Read more about the article โกลบอลเฮ้าส์ หนองหาน บริจาคน้ำดื่มให้แก่สำนักงานเทศบาลโคกสูง
โกลบอลเฮ้าส์ หนองหาน บริจาคน้ำดื่มให้แก่สำนักงานเทศบาลโคกสูง

โกลบอลเฮ้าส์ หนองหาน บริจาคน้ำดื่มให้แก่สำนักงานเทศบาลโคกสูง

Continue Readingโกลบอลเฮ้าส์ หนองหาน บริจาคน้ำดื่มให้แก่สำนักงานเทศบาลโคกสูง
Read more about the article โกลบอลเฮ้าส์ ศาลายา มอบน้ำดื่มให้แก่วัดใหม่สุประดิษฐาราม
โกลบอลเฮ้าส์ ศาลายา มอบน้ำดื่มให้แก่วัดใหม่สุประดิษฐาราม

โกลบอลเฮ้าส์ ศาลายา มอบน้ำดื่มให้แก่วัดใหม่สุประดิษฐาราม

Continue Readingโกลบอลเฮ้าส์ ศาลายา มอบน้ำดื่มให้แก่วัดใหม่สุประดิษฐาราม

สิ้นสุดเนื้อหา

ไม่มีหน้าให้โหลด