กิจกรรมสาธารณประโยชน์ : COMMUNITY DEVELOPMENT
ส่งเสริมการพัฒนารูปแบบกระบวนการรับผิดชอบต่อสังคม โดยการเชิญชวนและการเปิดโอกาสให้องค์กรอื่นๆ ได้เข้ามาทำงานร่วมกัน

โกลบอลเฮ้าส์ สาขาพยัคฆภูมิพิสัย มอบอุปกรณ์จราจร ให้แก่ สถานีตำรวจภูธรพยัคฆภูมิพิสัย

Continue Reading โกลบอลเฮ้าส์ สาขาพยัคฆภูมิพิสัย มอบอุปกรณ์จราจร ให้แก่ สถานีตำรวจภูธรพยัคฆภูมิพิสัย
โกลบอลเฮ้าส์ สาขาพังโคน สนับสนุนกรวยจราจรให้กับสถานีตำรวจภูธรพังโคนเพื่อสนับสนุนส่วนงานจราจร
โกลบอลเฮ้าส์ สาขาพังโคน สนับสนุนกรวยจราจรให้กับ สถานีตำรวจภูธรพังโคน

โกลบอลเฮ้าส์ สาขาพังโคน สนับสนุนกรวยจราจรให้กับสถานีตำรวจภูธรพังโคนเพื่อสนับสนุนส่วนงานจราจร

Continue Reading โกลบอลเฮ้าส์ สาขาพังโคน สนับสนุนกรวยจราจรให้กับสถานีตำรวจภูธรพังโคนเพื่อสนับสนุนส่วนงานจราจร

สยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขาเพชรบูรณ์สนับสนุนน้ำดื่ม 50 แพ๊ค โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2564

Continue Reading สยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขาเพชรบูรณ์สนับสนุนน้ำดื่ม 50 แพ๊ค โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2564

โกลบอลเฮ้าส์ สาขาลำปาง บริจาคน้ำดื่มให้กับจุดบริการประชาชน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

Continue Reading โกลบอลเฮ้าส์ สาขาลำปาง บริจาคน้ำดื่มให้กับจุดบริการประชาชน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

โกลบอลเฮ้าส์ สาขาหนองบัวลำภู เข้าร่วมโครงการ “สงกรานต์สุขใจขับขี่ปลอดภัยห่างไกลโควิด”

Continue Reading โกลบอลเฮ้าส์ สาขาหนองบัวลำภู เข้าร่วมโครงการ “สงกรานต์สุขใจขับขี่ปลอดภัยห่างไกลโควิด”

“พื้นที่ปันสุข” ที่โกลบอลเฮ้าส์ สาขาอุดรธานี จำหน่าย ข้าวโพดหวาน มันม่วง และมันแครอท ปลอดสาร ราคาถูก

Continue Reading “พื้นที่ปันสุข” ที่โกลบอลเฮ้าส์ สาขาอุดรธานี จำหน่าย ข้าวโพดหวาน มันม่วง และมันแครอท ปลอดสาร ราคาถูก

สิ้นสุดเนื้อหา

ไม่มีหน้าให้โหลด