กิจกรรมสาธารณประโยชน์ : COMMUNITY DEVELOPMENT
ส่งเสริมการพัฒนารูปแบบกระบวนการรับผิดชอบต่อสังคม โดยการเชิญชวนและการเปิดโอกาสให้องค์กรอื่นๆ ได้เข้ามาทำงานร่วมกัน

Read more about the article โกลบอลเฮ้าส์ สุราษฎร์ธานี ร่วมสนับสนุนมอบน้ำดื่ม จำนวน 50 แพ็ค
โกลบอลเฮ้าส์ สุราษฎร์ธานี ร่วมสนับสนุนมอบน้ำดื่ม จำนวน 50 แพ็ค

โกลบอลเฮ้าส์ สุราษฎร์ธานี ร่วมสนับสนุนมอบน้ำดื่ม จำนวน 50 แพ็ค

Continue Readingโกลบอลเฮ้าส์ สุราษฎร์ธานี ร่วมสนับสนุนมอบน้ำดื่ม จำนวน 50 แพ็ค
Read more about the article โกลบอลเฮ้าส์ ร้อยเอ็ด เอื้อเฟื้อสถานที่จัดกิจกรรมตลาดนัดสินค้าชุมชน “Hug Market”
โกลบอลเฮ้าส์ ร้อยเอ็ด เอื้อเฟื้อสถานที่จัดกิจกรรมตลาดนัดสินค้าชุมชน "Hug Market"

โกลบอลเฮ้าส์ ร้อยเอ็ด เอื้อเฟื้อสถานที่จัดกิจกรรมตลาดนัดสินค้าชุมชน “Hug Market”

Continue Readingโกลบอลเฮ้าส์ ร้อยเอ็ด เอื้อเฟื้อสถานที่จัดกิจกรรมตลาดนัดสินค้าชุมชน “Hug Market”
Read more about the article โกลบอลเฮ้าส์ ยโสธร มอบสินค้าเพื่อเป็นของรางวัลในงานกาชาดจังหวัด
โกลบอลเฮ้าส์ ยโสธร มอบสินค้าเพื่อเป็นของรางวัลในงานกาชาดจังหวัด

โกลบอลเฮ้าส์ ยโสธร มอบสินค้าเพื่อเป็นของรางวัลในงานกาชาดจังหวัด

Continue Readingโกลบอลเฮ้าส์ ยโสธร มอบสินค้าเพื่อเป็นของรางวัลในงานกาชาดจังหวัด
Read more about the article โกลบอลเฮ้าส์ บ้านไผ่ สนับสนุนน้ำดื่มสำหรับการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
โกลบอลเฮ้าส์ บ้านไผ่ สนับสนุนน้ำดื่มสำหรับการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

โกลบอลเฮ้าส์ บ้านไผ่ สนับสนุนน้ำดื่มสำหรับการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

Continue Readingโกลบอลเฮ้าส์ บ้านไผ่ สนับสนุนน้ำดื่มสำหรับการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
Read more about the article โกลบอลเฮ้าส์ สตูล ทีมบริหารสาขา และพนักงาน ร่วมสนับสนุนมอบน้ำดื่ม
โกลบอลเฮ้าส์ สตูล ทีมบริหารสาขา และพนักงาน ร่วมสนับสนุนมอบน้ำดื่ม

โกลบอลเฮ้าส์ สตูล ทีมบริหารสาขา และพนักงาน ร่วมสนับสนุนมอบน้ำดื่ม

Continue Readingโกลบอลเฮ้าส์ สตูล ทีมบริหารสาขา และพนักงาน ร่วมสนับสนุนมอบน้ำดื่ม
Read more about the article โกลบอลเฮ้าส์ ชุมพร มอบน้ำดื่มให้แก่สำนักงานเทศบาลตำบลบางลึก
โกลบอลเฮ้าส์ ชุมพร มอบน้ำดื่มให้แก่สำนักงานเทศบาลตำบลบางลึก

โกลบอลเฮ้าส์ ชุมพร มอบน้ำดื่มให้แก่สำนักงานเทศบาลตำบลบางลึก

Continue Readingโกลบอลเฮ้าส์ ชุมพร มอบน้ำดื่มให้แก่สำนักงานเทศบาลตำบลบางลึก
Read more about the article โกลบอลเฮ้าส์ พาน มอบน้ำดื่มให้แก่ชมรมกำนันผู้ใหญ่ตำบลทรายขาว
โกลบอลเฮ้าส์ พาน มอบน้ำดื่มให้แก่ชมรมกำนันผู้ใหญ่ตำบลทรายขาว

โกลบอลเฮ้าส์ พาน มอบน้ำดื่มให้แก่ชมรมกำนันผู้ใหญ่ตำบลทรายขาว

Continue Readingโกลบอลเฮ้าส์ พาน มอบน้ำดื่มให้แก่ชมรมกำนันผู้ใหญ่ตำบลทรายขาว
Read more about the article โกลบอลเฮ้าส์ พรเจริญ สนับสนุนน้ำดื่มสำหรับกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด
โกลบอลเฮ้าส์ พรเจริญ สนับสนุนน้ำดื่มสำหรับกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด

โกลบอลเฮ้าส์ พรเจริญ สนับสนุนน้ำดื่มสำหรับกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด

Continue Readingโกลบอลเฮ้าส์ พรเจริญ สนับสนุนน้ำดื่มสำหรับกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด

สิ้นสุดเนื้อหา

ไม่มีหน้าให้โหลด