กิจกรรมสาธารณประโยชน์ : COMMUNITY DEVELOPMENT
ส่งเสริมการพัฒนารูปแบบกระบวนการรับผิดชอบต่อสังคม โดยการเชิญชวนและการเปิดโอกาสให้องค์กรอื่นๆ ได้เข้ามาทำงานร่วมกัน

Read more about the article โกลบอลเฮ้าส์ สาขาพะเยา มอบน้ำดื่มให้แก่ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
โกลบอลเฮ้าส์ สาขาพะเยา มอบน้ำดื่มให้แก่ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

โกลบอลเฮ้าส์ สาขาพะเยา มอบน้ำดื่มให้แก่ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

Continue Readingโกลบอลเฮ้าส์ สาขาพะเยา มอบน้ำดื่มให้แก่ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
Read more about the article โกลบอลเฮ้าส์ พยัคฆภูมิพิสัย มอบน้ำดื่มลามายอนให้ทางอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
โกลบอลเฮ้าส์ พยัคฆภูมิพิสัย มอบน้ำดื่มลามายอนให้ทางอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย

โกลบอลเฮ้าส์ พยัคฆภูมิพิสัย มอบน้ำดื่มลามายอนให้ทางอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย

Continue Readingโกลบอลเฮ้าส์ พยัคฆภูมิพิสัย มอบน้ำดื่มลามายอนให้ทางอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
Read more about the article โกลบอลเฮ้าส์ พยัคฆภูมิพิสัย มอบน้ำดื่มให้แก่ที่ว่าการอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
โกลบอลเฮ้าส์ พยัคฆภูมิพิสัย มอบน้ำดื่มให้แก่ที่ว่าการอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย

โกลบอลเฮ้าส์ พยัคฆภูมิพิสัย มอบน้ำดื่มให้แก่ที่ว่าการอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย

Continue Readingโกลบอลเฮ้าส์ พยัคฆภูมิพิสัย มอบน้ำดื่มให้แก่ที่ว่าการอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
Read more about the article โกลบอลเฮ้าส์ นครศรีธรรมราช ​มอบอุปกรณ์ทำสวนให้แก่สำนักงานการยาง
โกลบอลเฮ้าส์ นครศรีธรรมราช ​มอบอุปกรณ์ทำสวนให้แก่สำนักงานการยาง

โกลบอลเฮ้าส์ นครศรีธรรมราช ​มอบอุปกรณ์ทำสวนให้แก่สำนักงานการยาง

Continue Readingโกลบอลเฮ้าส์ นครศรีธรรมราช ​มอบอุปกรณ์ทำสวนให้แก่สำนักงานการยาง
Read more about the article โกลบอลเฮ้าส์ สาขาพังโคน ร่วมมอบน้ำดื่มให้แก่ที่ว่าการอำเภอพังโคน
โกลบอลเฮ้าส์ สาขาพังโคน ร่วมมอบน้ำดื่มให้แก่ที่ว่าการอำเภอพังโคน

โกลบอลเฮ้าส์ สาขาพังโคน ร่วมมอบน้ำดื่มให้แก่ที่ว่าการอำเภอพังโคน

Continue Readingโกลบอลเฮ้าส์ สาขาพังโคน ร่วมมอบน้ำดื่มให้แก่ที่ว่าการอำเภอพังโคน
Read more about the article โกลบอลเฮ้าส์ สุราษฎร์ธานี มอบสินค้า น้ำดื่มแก่การยางแห่งประเทศไทย
โกลบอลเฮ้าส์ สุราษฎร์ธานี มอบสินค้า น้ำดื่มแก่การยางแห่งประเทศไทย

โกลบอลเฮ้าส์ สุราษฎร์ธานี มอบสินค้า น้ำดื่มแก่การยางแห่งประเทศไทย

Continue Readingโกลบอลเฮ้าส์ สุราษฎร์ธานี มอบสินค้า น้ำดื่มแก่การยางแห่งประเทศไทย
Read more about the article โกลบอลเฮ้าส์ สาขาสมุทรสงคราม แจกน้ำดื่ม ณ อนุสรณ์สถานแฝดอิน-จัน
โกลบอลเฮ้าส์ สาขาสมุทรสงคราม แจกน้ำดื่ม ณ อนุสรณ์สถานแฝดอิน-จัน

โกลบอลเฮ้าส์ สาขาสมุทรสงคราม แจกน้ำดื่ม ณ อนุสรณ์สถานแฝดอิน-จัน

Continue Readingโกลบอลเฮ้าส์ สาขาสมุทรสงคราม แจกน้ำดื่ม ณ อนุสรณ์สถานแฝดอิน-จัน
Read more about the article โกลบอลเฮ้าส์ สาขาแพร่ ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม ให้กับ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ
โกลบอลเฮ้าส์ สาขาแพร่ ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม ให้กับ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ

โกลบอลเฮ้าส์ สาขาแพร่ ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม ให้กับ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ

Continue Readingโกลบอลเฮ้าส์ สาขาแพร่ ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม ให้กับ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ

สิ้นสุดเนื้อหา

ไม่มีหน้าให้โหลด