กิจกรรมสาธารณประโยชน์ : COMMUNITY DEVELOPMENT
ส่งเสริมการพัฒนารูปแบบกระบวนการรับผิดชอบต่อสังคม โดยการเชิญชวนและการเปิดโอกาสให้องค์กรอื่นๆ ได้เข้ามาทำงานร่วมกัน

Read more about the article โกลบอลเฮ้าส์ กุฉินารายณ์ สนับสนุน น้ำดื่มลามายอนให้กับคณะ กพส.อ.
โกลบอลเฮ้าส์ กุฉินารายณ์ สนับสนุน น้ำดื่มลามายอนให้กับคณะ กพส.อ.

โกลบอลเฮ้าส์ กุฉินารายณ์ สนับสนุน น้ำดื่มลามายอนให้กับคณะ กพส.อ.

Continue Readingโกลบอลเฮ้าส์ กุฉินารายณ์ สนับสนุน น้ำดื่มลามายอนให้กับคณะ กพส.อ.
Read more about the article โกลบอลเฮ้าส์ หนองหาน บริจาคน้ำดื่ม ให้กับเทศบาลตำบลหนองหาน
โกลบอลเฮ้าส์ หนองหาน บริจาคน้ำดื่ม ให้กับเทศบาลตำบลหนองหาน

โกลบอลเฮ้าส์ หนองหาน บริจาคน้ำดื่ม ให้กับเทศบาลตำบลหนองหาน

Continue Readingโกลบอลเฮ้าส์ หนองหาน บริจาคน้ำดื่ม ให้กับเทศบาลตำบลหนองหาน
Read more about the article โกลบอลเฮ้าส์ แพร่ สนับสนุนน้ำดื่มให้แก่ สำนักงานคุ้มครองแรงงาน
โกลบอลเฮ้าส์ แพร่ สนับสนุนน้ำดื่มให้แก่ สำนักงานคุ้มครองแรงงาน

โกลบอลเฮ้าส์ แพร่ สนับสนุนน้ำดื่มให้แก่ สำนักงานคุ้มครองแรงงาน

Continue Readingโกลบอลเฮ้าส์ แพร่ สนับสนุนน้ำดื่มให้แก่ สำนักงานคุ้มครองแรงงาน
Read more about the article โกลบอลเฮ้าส์ ระนอง มอบน้ำดื่มสนับสนุนกิจรรม งานหงาว รันนิ่ง
โกลบอลเฮ้าส์ ระนอง มอบน้ำดื่มสนับสนุนกิจรรม งานหงาว รันนิ่ง

โกลบอลเฮ้าส์ ระนอง มอบน้ำดื่มสนับสนุนกิจรรม งานหงาว รันนิ่ง

Continue Readingโกลบอลเฮ้าส์ ระนอง มอบน้ำดื่มสนับสนุนกิจรรม งานหงาว รันนิ่ง
Read more about the article โกลบอลเฮ้าส์ ระนอง มอบน้ำดื่มสนับสนุนกิจรรม งานอาหารทะเล ปลอดภัย
โกลบอลเฮ้าส์ ระนอง มอบน้ำดื่มสนับสนุนกิจรรม งานอาหารทะเล ปลอดภัย

โกลบอลเฮ้าส์ ระนอง มอบน้ำดื่มสนับสนุนกิจรรม งานอาหารทะเล ปลอดภัย

Continue Readingโกลบอลเฮ้าส์ ระนอง มอบน้ำดื่มสนับสนุนกิจรรม งานอาหารทะเล ปลอดภัย
Read more about the article โกลบอลเฮ้าส์ ระนอง มอบของสำหรับจับฉลากเพื่อสนับสนุนวันแรงงาน
โกลบอลเฮ้าส์ ระนอง มอบของสำหรับจับฉลากเพื่อสนับสนุนวันแรงงาน

โกลบอลเฮ้าส์ ระนอง มอบของสำหรับจับฉลากเพื่อสนับสนุนวันแรงงาน

Continue Readingโกลบอลเฮ้าส์ ระนอง มอบของสำหรับจับฉลากเพื่อสนับสนุนวันแรงงาน
Read more about the article โกลบอลเฮ้าส์ สุราษฎร์ธานี ร่วมสนับสนุนมอบน้ำดื่ม จำนวน 50 แพ็ค
โกลบอลเฮ้าส์ สุราษฎร์ธานี ร่วมสนับสนุนมอบน้ำดื่ม จำนวน 50 แพ็ค

โกลบอลเฮ้าส์ สุราษฎร์ธานี ร่วมสนับสนุนมอบน้ำดื่ม จำนวน 50 แพ็ค

Continue Readingโกลบอลเฮ้าส์ สุราษฎร์ธานี ร่วมสนับสนุนมอบน้ำดื่ม จำนวน 50 แพ็ค

สิ้นสุดเนื้อหา

ไม่มีหน้าให้โหลด