การศึกษาและเยาวชน : QUALITY EDUCATION
สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ และการศึกษาที่มีคุณภาพ

โกลบอลเฮ้าส์ สาขานางรอง มอบอุปกรณ์ก่อสร้าง น้ำดื่ม และหน้ากากอนามัย ให้กับโรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง จ.บุรีรัมย์
โกลบอลเฮ้าส์ สาขานางรอง มอบอุปกรณ์ก่อสร้าง น้ำดื่ม และหน้ากากอนามัย ให้กับโรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง

โกลบอลเฮ้าส์ สาขานางรอง มอบอุปกรณ์ก่อสร้าง น้ำดื่ม และหน้ากากอนามัย ให้กับโรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง จ.บุรีรัมย์

Continue Reading โกลบอลเฮ้าส์ สาขานางรอง มอบอุปกรณ์ก่อสร้าง น้ำดื่ม และหน้ากากอนามัย ให้กับโรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง จ.บุรีรัมย์

โกลบอลเฮ้าส์ สาขาราชบุรี ร่วมมอบวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท ให้แก่ โรงเรียนวัดใหญ่อ่างทอง

Continue Reading โกลบอลเฮ้าส์ สาขาราชบุรี ร่วมมอบวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท ให้แก่ โรงเรียนวัดใหญ่อ่างทอง

โกลบอลเฮ้าส์ สาขาอุดรธานี มอบวัสดุก่อสร้าง พร้อมะอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน ให้แก่ โรงเรียนบ้านปะโค และโรงเรียนนาทรายวิทยาคม

Continue Reading โกลบอลเฮ้าส์ สาขาอุดรธานี มอบวัสดุก่อสร้าง พร้อมะอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน ให้แก่ โรงเรียนบ้านปะโค และโรงเรียนนาทรายวิทยาคม

โกลบอลเฮ้าส์ สาขา นครสวรรค์ มอบสินค้าก่อสร้าง ให้แก่ โรงเรียนวัดหัวดงเหนือ จ.นครสวรรค์

Continue Reading โกลบอลเฮ้าส์ สาขา นครสวรรค์ มอบสินค้าก่อสร้าง ให้แก่ โรงเรียนวัดหัวดงเหนือ จ.นครสวรรค์

โกลบอลเฮ้าส์ ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์สำหรับสื่อการเรียนการสอน ให้แก่ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา

Continue Reading โกลบอลเฮ้าส์ ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์สำหรับสื่อการเรียนการสอน ให้แก่ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
โกลบอลเฮ้าส์สาขาลพบุรี สนับสนุน สื่อการเรียนการสอน โรงเรียนดอนทองราษฏร์วิทยา
โกลบอลเฮ้าส์ สาขาลพบุรี มอบสิ่งของเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้แก่ โรงเรียนดอนทองราษฏร์วิทยา

โกลบอลเฮ้าส์สาขาลพบุรี สนับสนุน สื่อการเรียนการสอน โรงเรียนดอนทองราษฏร์วิทยา

Continue Reading โกลบอลเฮ้าส์สาขาลพบุรี สนับสนุน สื่อการเรียนการสอน โรงเรียนดอนทองราษฏร์วิทยา

โกลบอลเฮ้าส์ สาขาอุบลราชธานี มอบวัสดุอุปกรณ์ประเภทสีและสุขภัณฑ์อุปกรณ์ห้องน้ำ ให้กับ โรงเรียนบ้านไพบูลย์

Continue Reading โกลบอลเฮ้าส์ สาขาอุบลราชธานี มอบวัสดุอุปกรณ์ประเภทสีและสุขภัณฑ์อุปกรณ์ห้องน้ำ ให้กับ โรงเรียนบ้านไพบูลย์

โกลบอลเฮ้าส์ สาขาลำปาง บริจาคสีและน้ำดื่มให้กับ โรงเรียนบ้านแม่ตาลน้อย อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

Continue Reading โกลบอลเฮ้าส์ สาขาลำปาง บริจาคสีและน้ำดื่มให้กับ โรงเรียนบ้านแม่ตาลน้อย อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

สิ้นสุดเนื้อหา

ไม่มีหน้าให้โหลด