เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาหนองบัวลำภู นำโดย นายวีระพงษ์ ริพิมพ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการสาขา พร้อมคณะ ร่วมโครงการ”สงกรานต์สุขใจขับขี่ปลอดภัยห่างไกลโควิด” โดยมีการมอบน้ำดื่มจำนวน 360 ขวด ให้กับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน