เมื่อวันศุกร์ ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขากุฉินารายณ์ นำโดยนายยอดชาย บุญทวี ผู้อำนวยการสาขากุฉินารายณ์ พร้อมด้วยพนักงานบริษัทฯ

เป็นตัวแทนสนับสนุนมอบน้ำดื่มลามายอน ขนาด 350 มิลลิลิตร จำนวน 30 แพ็ค ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีแพทย์หญิงศรินรัตน์ ธนัชจิระพงศ์ และแพทย์หญิงประจงจิตร เขาเขียว จากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์เป็นตัวแทนรับมอบ

กิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสำหรับนักวิ่งและผู้มาร่วมงาน เดิน-วิ่ง การกุศล “ก้าวด้วยใจ ก้าวไปด้วยใจ KCPH RUN 2023 ที่จัดขึ้นเพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์