เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาไทรน้อย นำโดยคุณสันติ เพียรกล้า ผู้อำนวยการสาขาไทรน้อย และผู้จัดการพนักงานบริษัทฯ ได้เข้าร่วมมอบวัสดุอุปกรณ์ให้แก่วัดมะสงค์ หมู่ที่ 6 บ้านคลองมะสง ตำบลทวีวัฒนา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี โดยมีพระปลัดสมหวัง ฉนฺทสีดล เจ้าอาวาสวัดมะสงค์ เป็นผู้รับมอบ

กิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้

  • เพื่อให้ทางวัดได้ใช้ในการซ่อมแซมบูรณะปฏิสังขรณ์ ต่อเติมก่อสร้าง รวมถึงนำไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ ต่อไป
  • เพื่อทะนุบำรุงพุทธศาสนา ซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนในชุมชนให้คงอยู่สืบไป
  • เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างโกลบอลเฮ้าส์กับวัดและชุมชนใกล้เคียง