GLOBAL-“ธรรมนิติ” ชูระบบ “e-Withholding Tax” ของ Krungthai สุดเจ๋ง ระบุ ลดขั้นต้นการทำงาน สะดวกรวดเร็ว แม่นยำ โปร่งใส ประหยัดต้นทุน เอื้อประโยชน์ทั้งฝั่งผู้จ่ายเงินและผู้รับเงิน แนะผู้เสียภาษีทุกรายร่วมใช้บริการ

     คุณวิทูร สุริยวนากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ GLOBAL ผู้ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระดับ 7.79 หมื่นล้านบาท มีสาขาถึง 66 แห่งทั่วประเทศ จำนวนพนักงานกว่า 1.2 หมื่นคน ระบุว่า บริการ “Krungthai e-Withholding Tax” ของ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ Krungthai ลดขั้นตอนการทำงานเอกสารของพนักงานได้อย่างมีนัยสำคัญ สะดวก รวดเร็ว มีความถูกต้องแม่นยำสูง เพิ่มความโปร่งใส ประหยัดต้นทุนด้านทรัพยากรบุคคล, อุปกรณ์การทำงาน, การจัดเก็บเอกสาร และจัดส่งเอกสาร

“ยกตัวอย่างง่าย ๆ ธุรกิจของเราต้องใช้บริการช่างกว่า 1,500 คน และรถบรรทุกราว 800 คัน เมื่อส่งมอบสินค้า ต้องจ่ายเงิน และต้องทำเอกสาร หัก ณ ที่จ่าย แต่ละเดือนกว่า 3,000-4,000 รายการ คิดดูว่าต้องใช้พนักงานเท่าไหร่ถึงจะทำเอกสารเหล่านี้ให้ทัน และมีโอกาสเกิดความผิดพลาด

แต่พอใช้ระบบ Krungthai e-Withholding Tax ของธนาคารกรุงไทย สร้างความสะดวกรวดเร็ว และลดขั้นตอนการทำงานได้อย่างมีนัยสำคัญ ประหยัดต้นทุน เพราะทุกอย่างดำเนินการด้วยระบบคอมพิวเตอร์ สามารถตรวจสอบ และติดตามเอกสารออนไลน์ได้เลย ความผิดพลาดด้าน Human Error แทบจะหมดไป และเพิ่มความโปร่งใสด้วย

     พนักงานที่เคยทำงานตรงนี้ สามารถนำความรู้ความสามารถกระจายไปทำงานอื่น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทได้ ไม่ต้องมานั่งทำเอกสารซ้ำ ๆ ทั้งวัน ฝั่งผู้รับเงินก็สะดวก เพราะไม่ต้องมาคอยเก็บเอกสาร หากหายก็ต้องติดตามขอใหม่ ซึ่งเสียเวลา ซึ่งมองว่าบริการนี้เหมาะสำหรับผู้เสียภาษีทุกราย ทั้งผู้ฝั่งผู้จ่ายเงินและฝั่งผู้รับเงิน”

     ด้าน คุณกิตติยา อาภากุลอนุ กรรมการจัดการคนที่ 5 บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการด้านกฎหมาย, จัดทำบัญชีและเงินเดือน, สอบบัญชี, ตรวจสอบภายใน, จัดอมรมและสัมมนา, ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ไอที, ผลิตหนังสือวิชาการและวารสาร ระบุว่า บริการ Krungthai e-Withholding Tax มีประโยชน์อย่างมากสำหรับทั้งผู้หัก และผู้ถูกหักภาษี

     1.ฝั่งผู้หักภาษี สามารถลดต้นทุนค่าจัดส่งเอกสาร เช่น ค่าส่งไปรษณีย์ ถ้าส่งแบบลงทะเบียน 16 บาท แต่ถ้าส่งแบบ EMS 32 บาท หรือลดต้นทุนการจัดทำและจัดเก็บเอกสาร รวมถึงต้นทุนเวลาทำงานของพนักงาน เพราะระบบนี้จะลดขั้นตอนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถลดต้นทุนอุปกรณ์สำนักงาน เพราะสามารถใช้คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวดำเนินการธุรกรรมได้ทั้งหมด จากเดิมต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนมาก

     2.ฝั่งผู้ถูกหักภาษี ได้รับประโยชน์ด้านการติดตามเอกสารได้สะดวกและรวดเร็ว เพราะทำผ่านระบบออนไลน์ด้วยตัวเองได้เลย ขณะเดียวกันยังได้รับการสนับสนุนด้านภาษี เพราะอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายผ่าน e-Withholding Tax จะเหลือเพียง 2% จากรูปแบบเดิมที่คิด 3% ย่อมเป็นประโยชน์กับผู้รับเงิน เนื่องจากทำให้มี Cash Flow หรือมีเงินเพิ่มขึ้นหมุนเวียนในธุรกิจของบริษัท หรือผู้ประกอบการรายนั้นๆ

ทั้งนี้ มองว่า ภาคธุรกิจทั้งฝั่งผู้จ่ายเงินและผู้รับเงิน ควรปรับมาใช้ระบบ e-Withholding Tax เพราะจะเป็นการลดต้นทุนในระยะยาว และอนาคตวิธีการทำธุรกิจผ่านอิเล็กทรอนิกส์จะมีความสำคัญต่อธุรกิจมากขึ้น

Krungthai e-Withholding Tax เป็นบริการช่วยจัดการเอกสารเรื่องภาษีอย่างครบวงจร ตั้งแต่หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย, แบบแสดงภาษีแยก ภ.ง.ด. พร้อมใบแนบ รวมถึงรายงานข้อมูลการหักภาษี ณ ที่จ่ายแบบรายวันเมื่อจ่ายค่าสินค้าผ่านอิเล็กทรอนิกส์

    ซึ่งบริการ Krungthai e-Withholding Tax ธนาคารกรุงไทยเป็นตัวแทนในการหักภาษี ณ ที่จ่าย และนำส่งข้อมูลการหักภาษี ณ ที่จ่ายแบบอิเล็กทรอนิกส์ไปยังกรมสรรพากรแทนผู้ประกอบการ/บริษัท ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการที่ใช้บริการชำระเงินค่าสินค้าบริการประเภทต่าง ๆ ของธนาคาร สามารถหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย พร้อมส่งข้อมูลให้กับกรมสรรพากรได้สะดวก ผ่านช่องทาง
K corporate Online ภายในระยะเวลาที่กรมสรรพากรกำหนด

     ทั้งนี้ หน่วยงาน/บริษัท จะได้รับ Notification message ยืนยันการหักเงินและนำส่งข้อมูล พร้อมทั้งสามารถเรียกดูรายงานการนำส่งข้อมูล ผ่านช่องทาง Krungthai Corporate Online โดยผู้ประกอบการ/บริษัท ไม่ต้องออกและจัดส่งหนังสือรับรอง 50 ทวิ ไปยังคู่ค้าอีกต่อไป

ขอบคุณข้อมูลจาก efinanceThai.com