เมื่อวันเสาร์ ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2566 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาโพนทอง สนับสนุนน้ำดื่มลามายอนขนาด 350 มล. จำนวน 200 แพ็ค เพื่อใช้ในกิจกรรมโครงการธรรมะสัญจร ณ วัดศิริมงคล บ้านสว่าง ตำบลสว่าง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

ซึ่งกิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ

  • ใช้ในการประกอบกิจกรรมพิธีทางพุทธศาสนาที่ทางวัดจัดขึ้น
  • สนับสนุนงานเจ้าหน้าที่ บุคคลากรวัด และประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมงานพิธีในครั้งนี้
  • ธำนุบำรุงและดำรงซึ่งพุทธศาสนา
  • ตอบแทนและสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ สู่สังคม