เมื่อวันศุกร์ ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2567 โดย บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขาโพนทอง ได้เป็นตัวแทนโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ในการร่วมบริจาคให้ความช่วยเหลือ อาทิ ที่นอนปิ๊คนิค ผ้าห่ม พัดลม และน้ำดื่ม

ให้แก่ น.ส. จิรวดี คุ้มโพน พนักงานในส่วนงานบัญชีส่วนกลาง แผนกบัญชีรายได้ นำทีมโดยนายศราวุฒิ วินทะจักร์ รองผู้อำนวยการบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขาโพนทอง พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานของบริษัท เป็นตัวแทนบริษัทในการมอบซึ่งมี คุณแม่ ตีบ ที่เป็นมารดาของพนักงานที่บ้านเกิดเหตุอัคคีภัย เป็นผู้รับมอบสิ่งของและน้ำดื่มที่ทางบริษัทนำไปช่วยเหลือให้กับพนักงาน

กิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้ม ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ช่วยเหลือและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พนักงานต่อไป