เมื่อวันศุกร์ ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2567 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขาโพนทอง ได้เป็นตัวแทนโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ร่วมบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคและน้ำดื่มเพื่อใช้ในการให้ความช่วยเหลือบ้านพนักงานส่วนงานบัญชีส่วนกลางที่บ้านเกิดเหตุอัคคีภัย ในส่วนสิ่งของการร่วมบริจาคให้ความช่วยเหลือ อาทิเช่น ที่นอนปิ๊คนิค ผ้าห่ม พัดลม และน้ำดื่ม ให้กับ น.ส. จิรวดี คุ้มโพน พนักงานในส่วนงานบัญชีส่วนกลาง แผนกบัญชีรายได้ นำทีมโดยนายศราวุฒิ วินทะจักร์ รองผู้อำนวยการบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขาโพนทอง พร้อมด้วยหัวหน้างานพร้อมพนักงานของบริษัท เป็นตัวแทนบริษัทในการมอบ ซึ่งมี คุณแม่ ตีบ ที่เป็นมารดาของพนักงานที่บ้านเกิดเหตุอัคคีภัย เป็นผู้รับมอบสิ่งของและน้ำดื่มที่ทางบริษัทนำไปช่วยเหลือให้กับพนักงาน

โดยกิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่พนักงาน และทางโกลบอลเฮ้าส์ขอเป็นขวัญและกำลังใจใก้แก่พนักงานต่อไป