เมื่อวันพุธที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาแพร่ ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม ให้แก่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่ โดยจัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดแพร่ ประจำปี 2567
ณ อาคารโรงยิม 1,000 ที่นั่ง สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ได้ให้การสนับสนุนน้ำดื่ม ลามายอน ขนาด 350 มิลลิลิตร จำนวน 360 ขวด ให้แก่ สำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่ โดยมี ทีมบริหารของบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาแพร่ เป็นตัวแทนบริษัท ในการมอบ


โดยกิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ

  1. เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรม
  2. เพื่อบริการผู้เข้าร่วมเดินขบวนพาเหรด
  3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี
  4. เพื่อตอบแทนและสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ สู่สังคม