เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2567 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาแพร่ ได้ให้การสนับสนุนน้ำดื่มขนาด 350 มิลลิลิตร จำนวน 360 ขวด ให้แก่โรงเรียนเมืองแพร่ ตำบลป่าแดง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมีทีมบริหารโกลบอลเฮ้าส์สาขาแพร่ เป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการส่งมอบ

กิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้

  1. เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ
  2. เพื่อบริการประชาชนผู้เข้าร่วมงาน
  3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน
  4. เพื่อตอบแทนและสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ สู่สังคม