เมื่อวันจันทร์ ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาแพร่ ได้ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มลามายอนขนาด 350 มิลลิลิตร จำนวน 600 ขวด ให้แก่วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ถนนเจริญเมือง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมีทีมบริหารของสาขาแพร่ เป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการมอบน้ำดื่มกับทางวัด

วัตถุประสงค์ของกิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ ได้แก่

  • เพื่อให้ทางวัดได้นำไปใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของทางวัด
  • เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมของวัดและชุมชน
  • ตอบแทนและสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ สู่สังคม