ในวันศุกร์ ที่ 15 กันยายน พ.ศ 2566 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาแพร่ นำโดยนายอติเทพ บุญศิริ รองผู้อำนวยการ บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขาแพร่ พร้อมด้วยพนักงาน

เป็นตัวแทนบริษัทในการมอบหน้าต่าง อุปกรณ์เครื่องตัดหญ้า และอุปกรณ์ตกแต่งบ้านอื่นๆ ให้แก่วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ โดยมี คณะครูและนักศึกษา เป็นตัวแทนในการรับมอบ

โกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

  • เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนและปรับปรุงอาคารสถานศึกษา
  • เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโกลบอลเฮ้าส์กับชุมชนใกล้เคียง
  • ตอบแทนและสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆสู่สังคม