เมื่อวันศุกร์ ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ 2566 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาแพร่ นำโดยนายวุฒิไกร กันทะหมื่น พร้อมด้วยพนักงาน

เป็นตัวแทนสาขาฯ ในการมอบสิ่งของและอุปกรณ์ก่อสร้างให้แก่โรงเรียนวัดพระหลวง ตำบลพระหลวง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยมีท่านผู้อำนวยการและคณะครู เป็นตัวแทนในการรับมอบ

โดยวัตถุประสงค์ของกิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ ได้แก่

  1. เพื่อให้ทางโรงเรียนได้นำสิ่งของไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโกลบอลเฮ้าส์กับชุมชน
  3. ตอบแทนและสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ สู่สังคม