โกลบอลเฮ้าส์ เวียงกุมกาม บริจาคน้ำดื่ม 600  ขวด แก่เทศบาลท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนในช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษา  เมื่อวันที่  15  กรกฎาคม 2560  คุณธนิกุล คำมูล  รองผู้อำนวยการสาขาฝ่ายขายปลีก บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) สาขาเวียงกุมกาม  พร้อมทีมงานพนักงานจากสาขา ได้ทำพิธีมอบน้ำดื่มจำนวน 600 ขวด เพื่อสนับสนุนแก่ เทศบาลท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่   โดยมี  นายอานนท์  งห์ตาแก้ว นายกเทศบาลท่าวังตาล เป็นผู้รับมอบ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ นำน้ำดื่มไปแจกจ่ายให้กับประชาชน  ที่มาร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรม ฟังเทศนา  ในช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษา