เมื่อวันจันทร์ ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2566 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาเพชรบูรณ์ นำโดยนางสาวนนทิยานันท์ ทองมวล ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสาขาเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยทีมบริหารและพนักงาน

เป็นตัวแทนบริจาคสินค้าวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ต่างๆ ให้แก่โรงพยาบาลพระยุพราชหล่มเก่า ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลพระยุพราชหล่มเก่าเป็นตัวแทนในการรับมอบ

ซึ่งกิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทางโรงพยาบาลได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงตอบแทนและสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ สู่สังคม