เมื่อวันอังคารที่ 01 มีนาคม พ.ศ. 2567 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์จำกัด (มหาชน) สาขาเพชรบูรณ์ นำโดย นางสาว นนทิยานันท์ ทองมวล รองผู้อำนวยการบริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาเพชรบูรณ์พร้อมด้วยทีมบริหารและพนักงาน เป็นตัวแทนบริจาคสินค้า
กิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์

  1. เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนและการสอนให้กับทางโรงเรียน
  2. เพื่อปรับปรุงพัฒนาอาคารเรียน และสถานที่ภายในบริเวณโรงเรียนตอบแทนและสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ สู่สังคม