เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัดมหาชน สาขาเดชอุดม

นำทีมโดยรองโครงสร้าง 2 และคณะ มอบอุปกรณ์และชั้นวางต่างๆ ให้กับโรงเรียนบ้านโนนงาม ตำบลนาเรือง อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี รับมอบโดยคุณผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนงามเพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดในโรงเรียนต่อไป ทางโกลบอลเฮ้าส์ สาขาเดชอุดม

โดยกิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับโรงเรียนเพื่อนำไปปรับปรุงห้องสมุดในโรงเรียนต่อไป