วันจันทร์ ที่ 18 กันยายน 2566 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาเดชอุดม นำโดยคุณปรมินทร์ แก้วเพชร รองผู้อำนวยการสาขาฯ พร้อมด้วยทีมบริหารและพนักงาน

ร่วมบริจาคสิ่งของและอุปกรณ์เครื่องมือช่างให้แก่วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยนายธนชน อินทจันทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นตัวแทนรับมอบ

กิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อมอบอุปกรณ์ให้ทางวิทยาลัยนำไปปรับปรุงซ่อมแซมและพัฒนาอาคารเรียน ตลอดจนปรับปรุงเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ยังขาดแคลน