เมื่อวันศุกร์ ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2566 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี นำโดยนายแสงสุรีย์ มาตย์สุริย์ รองผู้อำนวยการสาขา พร้อมผู้จัดการแผนกและพนักงาน

ได้มอบวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือช่าง ประตูหน้าต่าง สุขภัณฑ์ อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์บ้านสวน ฝ้าเพดานและสินค้าอื่น ๆ รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 154,000 บาท ให้แก่โรงเรียนบ้านสะอาดนาพังศรีเจริญ ตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายฤทธิศักดิ์ ศรีราชสญไทย ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู เป็นผู้รับมอบ

ซึ่งโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อมอบอุปกรณ์สำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน ซ่อมแซมอาคารและปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อการพัฒนาโรงเรียนชุมชนบ้านสะอาดนาพังศรีเจริญต่อไป