บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี ถวายกระเบื้องปูพื้น แก่วัดป่าโนนส้มโฮง ตำบลนาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันเสาร์ ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2567 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี นำโดยนายวีระพงษ์ นาพังคะบุตร รองผู้อำนวยการสาขาพร้อมด้วยพนักงาน ได้นำถวายกระเบื้องปูพื้น จำนวน 4 พาเลท ให้แก่วัดป่าโนนส้มโฮง โดยมีหลวงปู่คำตา เจ้าอาวาสวัด เป็นผู้รับถวาย

โดยกิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้วัดป่าโนนส้มโฮงใช้ทำทางเดินเท้าวิปัสสนาสำหรับพระสงฆ์และประชาชนในพื้นที่ อันเป็นการทำนุรักษาพระพุทธศาสนาสืบไป