เมื่อวันศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี โดยมีพนักงานเป็นตัวแทนบริษัทฯ ถวายกระเบื้องปูพื้น แผ่นบอร์ด แผ่นพื้น แผ่นทางเดิน จำนวน 15 พาเลทให้แด่วัดสูงแคน ตำบลหมูม่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

โดยกิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อมอบอุปกรณ์ให้ทางวัดได้นำไปใช้ในงานและกิจกรรมต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะและเพื่อทำนุบำรุงศาสนาสืบไป