เมื่อวันเสาร์ ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2567 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาหนองหาน นำโดยนายธนพงศ์ สารคุณ และนายสิทธิชัย ชาคำมี ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสาขา พร้อมด้วยผู้จัดการและพนักงานบริษัทฯ ร่วมกิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้ม มอบอุปกรณ์ของเล่นให้แก่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง โดยมีเจ้าหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้
ซึ่งกิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  1. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน
  2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน