เมื่อวันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาหนองหาน นำโดยนางสาวสายฟ้า แสงสุรินทร์ ตำแหน่ง รักษาการผู้อำนวยการสาขา พร้อมด้วยผู้จัดการและพนักงานบริษัทฯ

เป็นตัวแทนมอบน้ำดื่มลามายอนให้แก่สำนักงานเทศบาลโคกสูงตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี เพื่อใช้ประกอบในกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2566 ที่ทางสำนักงานเทศบาลโคกสูงจัดขึ้น โดยมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเทศบาลโคกสูงเป็นผู้รับมอบ

ซึ่งกิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ

  • สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างโกลบอลเฮ้าส์กับชุมชน
  • ร่วมประกอบกิจกรรมและเป็นส่วนหนึ่งกับชุมชน
  • ส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีไทย