เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาหนองคาย โดยมีตัวแทนพนักงานสาขา ร่วมมอบอุปกรณ์ใช้งานและสินค้าต่าง ๆ ให้แก่โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

โดย นางรัตติยา ณ หนองคาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้

ซึ่งวัตถุประสงค์ของกิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ ได้แก่

  1. เพื่อมอบอุปกรณ์สำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน และเป็นเครื่องมือในการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียน
  2. เพื่อสร้างบรรยาการและพัฒนาคุณภาพในการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น
  3. เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างโกลบอลเฮ้าส์กับชุมชน
  4. เพื่อประชาสัมพันธ์โกลบอลเฮ้าส์ให้เป็นที่รู้จักทั่วถึงและกว้างขวางมากยิ่งขึ้น