วันอังคาร ที่ 21 พฤษภาคม 2567 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาหนองคาย

นำโดย นายนพณัฐ ตันนารัตน์ รองผู้อำนวยการโกลบอลเฮ้าส์สาขาหนองคาย รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการสาขา ได้ถวายสิ่งของและอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆเช่น กระเบื้องปูพื้น โคมไฟ สุขภัณฑ์รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมอาคารให้กับ วัดเหล่ามีชัย ตำบลมีชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

รับมอบโดย พระครูปริยัติสิริชัย เจ้าอาวาสวัดเหล่ามีชัย และ ชาวบ้าน

โดยกิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อได้นำไปใช้ประโยชน์ในการบูรณะปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุภายในวัดให้มีความมั่นคงสวยงามสืบไป ซึ่งเป็นสถานที่ให้กับภิกษุสงฆ์รวมถึงพุทธศาสนิกชนได้ปฏิบัติธรรมที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวของชาวพุทธให้มีสภาพสมบูรณ์ใช้งานได้