วันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน 2567 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาหนองคาย นำโดย นายนพณัฐ ตันนารัตน์ รองผู้อำนวยการโกลบอลเฮ้าส์สาขาหนองคาย รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการสาขา

ได้ถวายสิ่งของและอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆเช่น กระเบื้องปูพื้น โคมไฟ สุขภัณฑ์รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมอาคารให้กับ วัดศรีบัวบาน ตำบลบ้านฝาง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย

รับมอบโดย พระครูปทุมศิริธรรม เจ้าอาวาสวัดศรีบัวบาน และชาวบ้าน

โดยกิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อได้นำไปใช้ประโยชน์ในการบูรณะปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุภายในวัดให้มีความมั่นคงสวยงามสืบไปซึ่งเป็นสถานที่ให้กับภิกษุสงฆ์รวมถึงพุทธศาสนิกชนได้ปฏิบัติธรรมที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวของชาวพุทธให้มีสภาพสมบูรณ์ใช้งานได้