วันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2567 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาหนองคาย นำโดยนายนพณัฐ ตันนารัตน์ รองผู้อำนวยการโกลบอลเฮ้าส์สาขาหนองคาย ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสาขา

ให้ดำเนินการถวายสิ่งของและอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆ เช่น กระเบื้องปูพื้น โคมไฟ สุขภัณฑ์ รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมอาคารให้แก่วัดราษฎร์บูรณะ ณ บ้านไร่ ตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย รับมอบโดยเจ้าอาวาสวัดราฎร์บูรณะ และชาวบ้าน

โดยกิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อได้นำไปใช้ประโยชน์ในการบูรณะปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุภายในวัดให้มีความมั่นคงสวยงามสืบไป ซึ่งเป็นสถานที่ให้กับภิกษุสงฆ์รวมถึงพุทธศาสนิกชนได้ปฏิบัติธรรมที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวของชาวพุทธให้มีสภาพสมบูรณ์ใช้งานได้