เมื่อวันอังคารที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2566 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาหนองคาย นำโดยนายนพณัฐ ตันนารัตน์ รองผู้อำนวยการโกลบอลเฮ้าส์สาขาหนองคาย ได้ถวายสิ่งของและอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆ เช่น กระเบื้องปูพื้น โคมไฟ เครื่องใช้ไฟฟ้า และวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างอื่นๆ ให้แก่วัดเทพโพธิ์นาคำ ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยมีพระอธิการสมศักดิ์ เจ้าอาวาสวัดเทพโพธิ์นาคำ และชาวบ้านเป็นผู้รับมอบ

โดยกิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อมอบวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้ทางวัดได้นำไปใช้ประโยชน์ในการบูรณะปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุ ซึ่งเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมสำหรับภิกษุสงฆ์และพุทธศาสนิกชน รวมถึงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวพุทธให้มีสภาพสมบูรณ์ใช้งานได้ดีสืบไป