เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 โกลบอลเฮ้าส์ สาขาพะเยา มอบเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ให้กับโรงพยาบาลพะเยา เพื่อใช้ในห้องผ่าตัด

นำโดย น.ส.พิณลาวัลย์ ฟักแก้ว ตำแหน่งผู้อำนวยการสาขาและพนักงานสาขา เป็นตัวแทนบริษัทฯได้มอบเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ มูลค่า 100,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลพะเยา

คุณประกาย สุทธธง รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล คุณปาริชาติ ศิริวัฒนา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และคุณศิริพร เตชะกุลวณิชย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการเป็นตัวแทนผู้รับมอบ ซึ่งเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ เป็นเครื่องเฝ้าติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจ วัดความดันโลหิตแบบภายนอก อัตราการเต้นของหัวใจและอัตราการเต้นของการหายใจ วัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและอุณหภูมิได้  ถือเป็นเครื่องมือที่ประโยชน์และจำเป็นอย่างมากในโรงพยาบาลพะเยา