เมื่อวันพุธ ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2566 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาสุโขทัย ได้มีโอกาสส่งตัวแทนพนักงานนำสินค้าไปบริจาค ให้แก่โรงเรียนบ้านลานกระบือ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดยมีคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านลานกระบือเป็นผู้รับมอบ

กิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  • เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่ทางโรงเรียน
  • เพื่อนำสินค้าไปใช้สำหรับปรับปรุงพัฒนาอาคารเรียนและสถานที่ภายในบริเวณโรงเรียน