เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2567 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาสุราษฎร์ธานี นำโดยรองผู้อำนวยการสาขาและพนักงาน เป็นตัวแทนสนับสนุนน้ำดื่มลามายอนจำนวน 200 แพ็ค ณ วัดนันทาราม ตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีพระครูนันทพิริยาทร เจ้าอาวาส เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้

กิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้ม × ลามายอนคอฟฟี่ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้

  • เพื่อมอบให้ทางวัดได้นำไปใช้ประกอบพิธีและกิจกรรมต่างๆ ของทางวัด
  • เพื่อสนับสนุนงานเจ้าหน้าที่ บุคคลากรวัด และประชาชนที่มาประกอบพิธีต่างๆ ที่วัด
  • เพื่อทำนุบำรุงดำรงซึ่งพระพุทธศาสนา
  • เพื่อตอบแทนและสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ สู่สังคม