เมื่อวันที่ 04 มีนาคม พ.ศ. 2567 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาสุราษฎร์ธานี นำโดยคุณ กิตติพันธ์ สุขเมือง ผู้อำนวยการสาขาและพนักงาน

ร่วมสนับสนุนมอบน้ำดื่ม จำนวน 50 แพ็ค ให้แก่กองร้อยอาสารักษาดินแดน สุราษฎร์ธานี 1 ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มมีวัตุประสงค์ เพื่อนำไปใช้จัดเตรียมสถานที่ในกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพด้านร่างกายของเจ้าหน้าที่ ในวันที่ 5-8 มีนาคม พ.ศ.2567 นี้ และสนับสนุนกิจกรรมของภาครัฐ รวมถึงตอบแทนและสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ สู่สังคม