เมื่อวันพุธ ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาสุราษฎร์ธานี นำโดยคุณนิรุติ ฮะทะโชติ รองผู้อำนวยการสาขาสุราษฎร์ธานี และพนักงานบริษัทฯ ร่วมบริจาควัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ได้แก่ กระเบื้องปูพื้น พัดลมอุตสาหกรรม และหลอดไฟ ให้แก่โรงเรียนวัดบางใบไม้ ตำบลบางใบไม้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ซึ่งกิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อมอบอุปกรณ์ให้ทางโรงเรียนนำไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนรวมถึงปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานศึกษา และเพื่อส่งเสริมการศึกษาในชุมชนใกล้เคียงโกลบอลเฮ้าส์