เมื่อวันพุธ ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2566 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาสุราษฎร์ธานี นำโดยคุณนันทกาณ์ สกุลขำ และ คุณจุฑามณี ใจดี รองผู้อำนวยการสาขาฯ พร้อมด้วยพนักงาน

ร่วมบริจาคสิ่งของและอุปกรณ์ต่างๆ ให้แก่โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รับมอบ

กิจกรรมโกลบอลเฮ้า์ปันสุขสร้างรอยยิ้มครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อมอบอุปกรณ์ให้ทางโรงเรียนนำไปใช้ในการปรับปรุงอาคารเรียนให้สวยงาม และสาามารถให้บริการผู้เรียนได้อย่างทั่วถึง