เมื่อวันเสาร์ ที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาสุราษฎร์ธานี นำโดยทีมงานผู้บริหารสาขาและพนักงาน ร่วมมอบน้ำดื่มลามายอนให้แก่ศาลเจ้าแม่ทับทิม ตำบลกะแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กิจกกรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมสนับสนุนและส่งเสริมงานเทศกาลกินเจ ประจำปี 2566 กับทางศาลเจ้าแม่ทับทิม รวมถึงสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างโกลบอลเฮ้าส์กับชุมชนใกล้เคียงอีกด้วย