เมื่อวันเสาร์ ที่ 11เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาสุราษฎร์ธานี นำทีมโดยคุณ กิตติพันธ์ สุขเมือง ผู้อำนวยการสาขาพร้อมด้วยพนักงาน ร่วมสนับสนุนมอบสินค้าประเภทกระเบื้องปูพื้นและประตู เพื่อบริจาคให้แก่โรงเรียนวัดบางสวรรค์ ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี

โดยกิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ มอบให้ทางโรงเรียนนำไปทำประโยชน์ในการปรับปรุงและต่อเติมอาคารเรียน และโรงอาหารต่อไป