เมื่อวันศุกร์ ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2566 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาสุราษฎร์ธานี นำโดยผู้อำนวยการสาขาฯ, ฝ่ายบุคคล, เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ ระดับวิชาชีพ และพนักงานบริษัท

ร่วมมอบสินค้าและน้ำดื่มรามายอนให้แก่การยางแห่งประเทศไทย สาขาบ้านนาสาร ตำบลนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายสมคิด แสงจ้าย ผู้อำนวยการการยาง สาขาบ้านนาสาร เป็นผู้รับมอบ

กิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนใกล้เคียงโกลบอลเฮ้าส์ รวมถึงบริการประชาชนผู้เข้าร่วมงาน
  2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนกับโกลบอลเฮ้าส์
  3. เพื่อประชาสัมพันธ์โกลบอลเฮ้าส์ให้เป็นที่รู้จักทั่วถึงและกว้างขวางมากยิ่งขึ้น
  4. เพื่อตอบแทนและสร้างสรรค์กิจกรรมดี ๆ แก่สังคม