เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2566 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์จำกัด (มหาชน) สาขาโพนทอง ได้บริจาคน้ำดื่มลามายอน รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 50 แพ็ค หรือ 600 ขวด เพื่อใช้ในงานทำบุญมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคล 74 ปี 53 พรรษา พระครูสุวรรณโพธาภิบาล (วิทัย อคฺคปญฺโญ) ณ วัดโพธิ์ร้อยต้น ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

โดยมีนายไพฑูรย์ น้ำคำ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสาขาฯ พร้อมผู้จัดการแผนก เป็นตัวแทนถวายแด่ท่านพระครูสุวรรณโพธาภิบาล (วิทัย อคฺคปญฺโญ) เจ้าคณะอำเภอโพนทอง เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ร้อยต้น

ซึ่งกิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ

  • สำหรับประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาภายในวัด
  • สนับสนุนงานเจ้าหน้าที่ บุคคลากรวัด และประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมพิธีในครั้งนี้
  • เพื่อทำนุบำรุง ดำรงซึ่งพระพุทธศาสนา
  • ตอบแทนและสร้างสรรค์กิจกรรมดี ๆ สู่สังคม