ในวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2563 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์จำกัด (มหาชน) สาขาโชคชัย โดยนายนิพนธ์ จำปาศักดิ์ ผู้อำนวยการสาขาโชคชัย และพนักงานบริษัท ได้ร่วมมอบน้ำดื่มรวมจำนวน 30 แพ็ค และ แอลกอฮอล์จำนวน 2 แกลลอน ให้โรงพยาบาลโชคชัย โดยมีเจ้าหน้าที่เป็นตัวแทนในการรับมอบ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19