เมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2563 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์จำกัด (มหาชน) สาขาโชคชัย โดยนายนิพนธ์ จำปาศักดิ์ ผู้อำนวยการสาขาโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา และพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมมอบน้ำดื่มโกลบอลเฮ้าส์รวมจำนวน 30 แพ็ค และ แอลกอฮอล์จำนวน 2 แกลลอน ให้สถานีตำรวจอำเภอโชคชัย โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำสถานีตำรวจอำเภอโชคชัย เป็นตัวแทนในการรับมอบ โดยมีจุดประสงค์ในการบริจาคเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันการระบาดของเชื้อโควิด 19 ให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนที่เดินทางไปยังสถานีตำรวจอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา