เมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2563 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์จำกัด (มหาชน) สาขาโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยนายนิพนธ์ จำปาศักดิ์ ผู้อำนวยการสาขา โชคชัย และพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมมอบจำนวน 30 แพ็ค และ แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อจำนวน 4 แกลลอน เพื่อใช้ในการฆ่าเชื้อ และป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19 ให้องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัยเป็นตัวแทนในการรับมอบ