เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566 บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาแพร่ ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม ให้กับ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ กำหนดจัดกิจกรรมขึ้น ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. โดยมีเป้าหมายเพื่อให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ทันตกรรม การแพทย์แผนไทย สุขศึกษาคำแนะนำแก่ประชาชนผู้รับบริการ

บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ได้ให้การสนับสนุนน้ำดื่ม ลามายอน ขนาด 350 มิลลิลิตรจำนวน 600 ขวดให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ โดยมี ทีมบริหารของสยามโกลบอลเฮ้าส์สาขาแพร่ เป็นตัวแทนบริษัทในการมอบ โดยมี เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ เป็นตัวแทนในการรับมอบ

โดยกิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1.เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรม
2.เพื่อบริการประชาชนผู้เข้าร่วมงาน
3.เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี
4.ตอบแทนและสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ สู่สังคม