ในวันจันทร์ ที่ 11 กันยายน พ.ศ 2566 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาแพร่ นำโดยนายทายาท เรืองรัศมี พร้อมด้วยพนักงานบรษัทฯ

เป็นตัวแทนโกลบอลเฮ้าส์ สาขาแพร่ ในการมอบหน้าต่าง เหล็กดัด และอุปกรณ์ตกแต่งอื่น ๆ ให้แก่โรงเรียนวัดสร่างโศก ตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยมีผู้อำนวยการ คณะครูและเด็กนักเรียน เป็นตัวแทนในการรับมอบในครั้งนี้

โกลบอลเฮ้าสปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้

  • เพื่อให้ทางโรงเรียนได้นำอุปกรณ์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
  • เพื่อสร้างควาสัมพันธ์อันดีระหว่างโกลบอลเฮ้าส์กับชุมชนใกล้เคียง
  • เพื่อตอบแทนและสร้างสรรค์กิจกรรมดี ๆ สู่สังคม