ในวันศุกร์ ที่ 8 กันยายน พ.ศ 2566 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาแพร่ นำโดยนายวุฒิไกร กันทะหมื่น ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโกลบอลเฮ้าส์ สาขา แพร่ พร้อมด้วยพนักงาน

เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบสิ่งของ เครื่องตัดหญ้า และอุปกรณ์ทำสวนอื่น ๆ ให้แก่โรงเรียนปงท่าข้าม(ปงประชานุกูล) ตำบลบ้านปง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยมีคณะครูและนักเรียน เป็นตัวแทนในการรับมอบในครั้งนี้

โกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มมีวัตถุประสงค์เพื่อ

  1. เพื่อให้ทางโรงเรียนได้นำอุปกรณ์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
  2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโกลบอลเฮ้าส์กับชุมชนใกล้เคียง
  3. เพื่อตอบแทนและสร้างสรรค์กิจกรรมดี ๆ สู่สังคมต่อไป