บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาแพร่ ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม ให้กับวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร กำหนดจัดพิธีไหว้พระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนีพระคู่บ้านคู่เมืองแพร่ และงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 28 พ.ค. – 3 มิ.ย. 2566

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤษภาคม 2566 โครงการโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้ม บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ได้ให้การสนับสนุนน้ำดื่ม ลามายอน ขนาด 350 มิลลิลิตร จำนวน 600 ขวดให้แก่ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร โดยมี ทีมบริหารของสยามโกลบอลเฮ้าส์สาขาแพร่ เป็นตัวแทนบริษัทในการมอบ โดยมี นายนฤนาท ปัญญาศิลป์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ เป็นตัวแทนในการรับมอบ
มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1.เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนประเพณีไหว้พระพุทธโกศัย
2.เพื่อบริการประชาชนผู้เข้าร่วมงาน 3.เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี
4.ตอบแทนและสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ สู่สังคม