เมื่อวันอังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2565 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาแพร่ นำโดย นายพิชัย อำพันปอง ผู้อำนวยการโกลบอลเฮ้าสาขาแพร่ และตัวแทนพนักงาน ได้มอบชุดรางปลั๊กไฟภายใต้แบรนด์ V.E.G จำนวน 500 ตัว ให้กับวิทยาลัยเทคนิคแพร่ เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน นักศึกษา โดยมีท่านผู้อำนวยการ อัศวิน ข่มอาวุธ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร่ และว่าที่ร้อยตรีจิรศักดิ์ จันกัน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร่ เป็นตัวแทนในการรับมอบในครั้งนี้

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. ใช้เพื่อเป็น สื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคแพร่
2. เพื่อตอบแทนและสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆคืนสู่สังคม