บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาเวียงกุมกาม โดยนายสุชาติ แซ่ลี้ ตำแหน่งผู้อำนวยการสาขาเวียงกุมกาม และพนักงานบริษัทฯ ได้ดำเนินการมอบเสื้อแจ๊คเก็ต จำนวน 658 ตัว ให้กับที่ทำการปกครองอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมอบให้กำนันผู้ใหญ่บ้าน

นำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ ที่ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาว เมื่อวันที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 มูลค่ารวม 279,650 บาท โดยมีนายอำเภอสะเมิงและกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้รับมอบ